خدمات برش حرارتی

خدمات منتخب

برش حرارتی

برش حرارتی شامل آن دسته فرایندهایی است که از انرژی گرمایی به منظور برش فلز استفاده می کنند. در اغلب این فرایندها، بعد از ذوب مقطعی قطعه، از فشار هوا برای خارج کردن ماده ذوب شده از محل برش استفاده می شود. این فرایندها به دلیل نوع و مکانیسم انرژی حرارتی اعمال شده، ممکن است مشکلات متعددی برای ریزساختار محل برش به وجود بیاورند. با این وجود، به دلیل سرعت بالاتر اغلب فرایندهای زیرمجموعه برش حرارتی نسبت به برش های مکانیکی ، این روش ها در صنعت پرکاربرد تر هستند.

مشاهده بیشتر

متنوع ترین خدمات و کالاهای صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان
معرفی تخصصی خدمات و کالاها
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان