خدمات برشکاری

خدمات منتخب

برشکاری

برشکاری

برش کاری یا به طور جزئی تر، فرایندهای برشکاری فلزات ، در صنایع تولیدی شامل انواع مختلفی از فرایند با مکانیسم های مختلف می شود. طبقه بندی این فرایندها شامل برش کاری مکانیکی ، برش کاری حرارتی یا برش کاری شیمیایی می شود. فرایندهای برش کاری مکانیکی شامل برش با انواع اره و برش واترجت می شود. پرس های پانچ و پرس های دستی نیز عمل برش ورق ها را به طور مکانیکی انجام می دهند. ولی فاصله زیادی بین خواص متالورژیکی و مکانیسم های فرایندهای پرس با فرایندهای برش کاری مد نظر ما وجود دارد. بنابراین انواع فرایندهای برش به وسیله پرس دستی یا پانچ را در بخش شکل دهی طبقه بندی شده اند. به جز برش گیوتین که در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است.

مشاهده بیشتر

متنوع ترین خدمات و کالاهای صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان
معرفی تخصصی خدمات و کالاها
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان