مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

پاشش HVOF

پاشش HVOF

پاشش HVOF یا پاشش سوخت اکسیژن با سرعت بالا ، یک فرآیند پاشش حرارتی است که در آن یک سوخت و اکسیژن با هم مخلوط شده و به محفظه احتراق وارد می شوند و مشتعل می شوند. گاز تولید شده در محفظه احتراق دارای دما و فشار بسیار بالایی است و از طریق یک نازل با سرعت های فراصوت خارج می شود.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

پاشش HVOF

پاشش HVOF یا پاشش سوخت اکسیژن با سرعت بالا ، یک فرآیند پاشش حرارتی است که در آن یک سوخت و اکسیژن با هم مخلوط شده و به محفظه احتراق وارد می شوند و مشتعل می شوند. گاز تولید شده در محفظه احتراق دارای دما و فشار بسیار بالایی است و از طریق یک نازل با سرعت های فراصوت خارج می شود.

فرآیند پاشش حرارتی HVOF با استفاده ازموج انفجار در محفظه احتراق داخلی خود قادر است ذرات مواد کاربیدی را با سرعت حدود 1200 تا 1500 متر بر ثانیه (تقریبا پنج برابر سرعت صوت) بر روی سطوح قطعات مورد نظر اعمال کند. انرژی حاصل از این واکنش به صورت حرارت و افزایش فشار از تفنگ تخلیه خارج میگردد.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان