سخت کاری پلاسما

سخت کاری پلاسما

سخت کاری پلاسما از روش های مهم بهبود خواص سطح فلزات می باشد و جزو روشهای نیتروژن دهی است، به همین دلیل به سخت کاری پلاسما ، نیتروژن دهی پلاسما هم گفته می شود. در فرآیند سختکاری پلاسما ، نیتروژن به اجزای سطح نفوذ میکند.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

سخت کاری پلاسما

سخت کاری پلاسما از روش های مهم بهبود خواص سطح فلزات می باشد و جزو روشهای نیتروژن دهی است، به همین دلیل به سخت کاری پلاسما ، نیتروژن دهی پلاسما هم گفته می شود. در فرآیند سختکاری پلاسما ، نیتروژن به اجزای سطح نفوذ میکند. محدوده دمایی این فرآیند 400-570 درجه سانتی گراد می باشد و طی آن، مقاومت سایشی ، مقاومت خوردگی و عمر خستگی قطعات فلزی افزایش می یابد. این فرآیند اغلب در پلاسمای گازهای نیتروژن و هیدروژن انجام میپذیرد.

 الکترون های آزاد کاتد (قطعه کار) با اعمال ولتاژ،  از سطح کاتد به طرف آند (دیواره محفظه) شتاب میگیرند و با مولکولهای گاز نزدیک کاتد برخورد می کنند. این مولکول ها در اثر این برخورد میشکنند. در فرایند سختکاری پلاسما ، اتم های گاز، الکترون های لایه ظرفیت خود را آزاد می کنند و پدیده یونیزاسیون اتفاق می افتد. در اثر این پدیده، یون های مثبت نیتروژن به طرف کاتد و الکترون های اتم نیتروژن ، با بار منفی به طرف آند حرکت می کنند. به این ترتیب با برقراری جریان، پلاسما تشکیل میشود و عملیات سختکاری به روش نیتروژن دهی پلاسمایی انجام می شود.

مشاهده بیشتر

 

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متنوع ترین خدمات و کالاهای صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان
معرفی تخصصی خدمات و کالاها
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان