مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

جوشکاری لوله

جوشکاری لوله

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

جوشکاری لوله

جوشکاری لوله در صنعت اهمیت بسیار زیادی دارد. از این رو که ایجاد خرابی در جوشکاری خط لوله نه تنها می تواند کارکرد یک مجموعه را مختل کند، بلکه احتمال دارد موجب حوادث جدی با نتایج ناگواری نیز بشود. یک خرابی ساده در جوشکاری خط لوله نفت می تواند منجر به آلودگی نفتی گسترده اقیانوس ها بشود. همچنین خرابی در جوشکاری خط لوله گاز ممکن است باعث انفجار لوله و مرگ ده ها نفر شود.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان