مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

جوشکاری سرد

تعداد ارائه دهندگان:

1
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

جوشکاری سرد

جوشکاری سرد فرایندی در دسته جوشکاری حالت جامد است که طی آن، فشار اعمال شده به قطعات باعث تغییر شکل شدید در فصل مشترک و برقراری اتصال می شود. عدم ایجاد گرما در بخش های مختلف این فرایند، مهمترین مشخصه جوش سرد بوده و از مزیت های آن محسوب می شود.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان