مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

جوشکاری زیرپودری

جوشکاری زیرپودری

جوشکاری زیرپودری یا جوشکاری قوس مخفی (Submerged arc welding) فرآیند جوشکاری ذوبی است که در آن از کلاف سیم لخت که به موتور متصل است به ‌عنوان الکترود استفاده می شود. سیم جوش از نازل متصل به جریان الکتریسیته  عبور می کند، سپس قوس روی نمونه ایجاد شده و عمل محافظت به‌ وسیله‌ پودر جوش انجام می شود. جوشکاری زیر پودری معمولاً در حجم تولید بالا و جوشکاری های ساده استفاده می شود.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

جوشکاری زیرپودری

جوشکاری زیرپودری یا جوشکاری قوس مخفی (Submerged arc welding) فرآیند جوشکاری ذوبی است که در آن از کلاف سیم لخت که به موتور متصل است به ‌عنوان الکترود استفاده می شود. سیم جوش از نازل متصل به جریان الکتریسیته  عبور می کند، سپس قوس روی نمونه ایجاد شده و عمل محافظت به‌ وسیله‌ پودر جوش انجام می شود. جوشکاری زیر پودری معمولاً در حجم تولید بالا و جوشکاری های ساده استفاده می شود. در مواردی که به جوشکاری های ظریف و پیچیده نیاز باشد از جوشکاری آرگون یا جوشکاری های پرتوی مثل جوشکاری لیزر استفاده می شود.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان