مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

جوشکاری درزی

جوشکاری درزی

جوشکاری درزی یا resistance seam welding فرایندی در دسته جوشکاری ذوبی و از خانواده جوشکاری های مقاومتی است. در این فرایند، گرمای ناشی از مقاومت در برابر جریان الکتریکی در قطعه کار، به همراه فشار، موجب ذوب و اتصال دو قطعه می شود.

تعداد ارائه دهندگان:

1
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

جوشکاری درزی

جوشکاری درزی یا resistance seam welding فرایندی در دسته جوشکاری ذوبی و از خانواده جوشکاری های مقاومتی است. در این فرایند، گرمای ناشی از مقاومت در برابر جریان الکتریکی در قطعه کار، به همراه فشار، موجب ذوب و اتصال دو قطعه می شود. مهمترین تفاوت این فرایند با جوشکاری نقطه ای ، در ممتد بودن اثر ذوب مقاومتی و قابلیت برقراری اتصال لب به لب است. لازم به ذکر است که جوشکاری مقاومتی درزی ، تحت پارامترها و با استفاده از تجهیزات خاص، می تواند جزو دسته جوشکاری حالت جامد هم در نظر گرفته شود.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان