مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

تولید گرانول پلاستیک

تولید گرانول پلاستیک

تولید گرانول پلاستیک فرآیندی است که به منظور تولید مواد پلاستیکی از آن استفاده می شود. این گرانول ها گاهی از پلیمرهای نو و یا بازیافت ضایعات آن پلیمرها به دست می آید. اما از آنجایی که مواد اولیه پلاستیکی مورد نیاز برخی از تولیدات با قیمت بالایی تهیه می شوند، در نتیجه تولید گرانول از ضایعات پلاستیک سبب کاهش قیمت مواد اولیه و صرفه جویی در هزینه های تولید می شود.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

تولید گرانول پلاستیک

تولید گرانول پلاستیک فرآیندی است که به منظور تولید مواد پلاستیکی از آن استفاده می شود. این گرانول ها گاهی از پلیمرهای نو و یا بازیافت ضایعات آن پلیمرها به دست می آید. اما از آنجایی که مواد اولیه پلاستیکی مورد نیاز برخی از تولیدات با قیمت بالایی تهیه می شوند، در نتیجه تولید گرانول از ضایعات پلاستیک سبب کاهش قیمت مواد اولیه و صرفه جویی در هزینه های تولید می شود.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان