مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

تنش زدایی چدن

تنش زدایی چدن

تنش زدایی چدن یا تنش گیری چدن عملیات حرارتی است که تنش های پسماند بعد از ریخته گری را در قطعاتی که پیچیدگی ابعادی زیادی دارند، از بین می برد. این تنش های پسماند بعد از ریخته گری در صورت سرد شدن قطعه در قالب به وجود نمی آیند.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

تنش زدایی چدن

تنش زدایی چدن یا تنش گیری چدن عملیات حرارتی است که تنش های پسماند بعد از ریخته گری را در قطعاتی که پیچیدگی ابعادی زیادی دارند، از بین می برد. این تنش های پسماند بعد از ریخته گری در صورت سرد شدن قطعه در قالب به وجود نمی آیند. اما سرد شدن در معرض هوا قطعات چدنی را مستعد ایجاد تنش های پسماند حرارتی می کند. قطعاتی که اشکال ساده و سطح مقطع همگنی دارند، معمولا دچار مشکلات ناشی از تنش های پسماند نیستند. اما در قطعات پیچیده به دلیل وجود این تنش ها احتمال اعوجاج و خرابی حین ماشین کاری وجود دارد.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان