مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

اکستروژن پروفیل

اکستروژن پروفیل

اکستروژن پروفیل ، اکستروژن یک محصول شکل داده شده است که می تواند پیکربندی های مختلفی داشته باشد اما محصولات ورق یا فیلم را شامل نمی شود. اکستروژن پروفیل می تواند شامل شکل دهی اشکال جامد و همچنین اشکال توخالی باشد.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

اکستروژن پروفیل

اکستروژن پروفیل ، اکستروژن یک محصول شکل داده شده است که می تواند پیکربندی های مختلفی داشته باشد اما محصولات ورق یا فیلم را شامل نمی شود. اکستروژن پروفیل می تواند شامل شکل دهی اشکال جامد و همچنین اشکال توخالی باشد. محصولاتی اعم از لوله تا قاب پنجره و مهر و موم درب خودرو به این روش تولید می شوند.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان