مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

آنیل فولاد

آنیل فولاد

در فرآیند آنیل فولاد فازهای موجود در ساختار فولاد را به فاز آستنیت تبدیل کرده و سپس آن را به آرامی سرد می کنند بصورتی که استحاله انجام شود و تنش داخلی در قطعه به وجود نیاید. دربرخی موارد و درواقع در بسیاری از صنایع، آنیل فولاد به این صورت می باشد که فقط قسمتی از فازها به آستنیت تبدیل می شود و نیازی به آنیل کامل قطعه نیست.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

آنیل فولاد

در فرآیند آنیل فولاد فازهای موجود در ساختار فولاد را به فاز آستنیت تبدیل کرده و سپس آن را به آرامی سرد می کنند بصورتی که استحاله انجام شود و تنش داخلی در قطعه به وجود نیاید. دربرخی موارد و درواقع در بسیاری از صنایع، آنیل فولاد به این صورت می باشد که فقط قسمتی از فازها به آستنیت تبدیل می شود و نیازی به آنیل کامل قطعه نیست. در فرآیند آنیل کردن ، حرارت داده شده به فلز، بالاتر از دمای تبلور یا بلورسازی می باشد.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان