مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

آنالیز EBSD

آنالیز EBSD

آنالیز EBSD یا آنالیز پراش الکترون بازگشتی ، یک تکنیک مبتنی بر میکروسکوپ الکترونی روبشی (آنالیز SEM) برای آنالیز قطعات است. این تکنیک اطلاعات کریستالوگرافی را در مورد ریزساختار یک نمونه نشان می دهد. درحال حاضر، تست EBSD در بسیاری از زمینه های کاربردی برای تعیین مشخصات مواد به خصوص در حوزه مواد کریستالی و پلی کریستالی استفاده می شود.

تعداد ارائه دهندگان:

1
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

آنالیزEBSD

وبسایت فرمت پلتفرم جامع خدمات صنعتی شما را در یافتن بهترین ارائه دهنده های خدمات آنالیز EBSD یاری می دهد. آنالیز EBSD یا آنالیز پراش الکترون بازگشتی ، یک تکنیک مبتنی بر میکروسکوپ الکترونی روبشی (آنالیز SEM) برای آنالیز قطعات است. این تکنیک اطلاعات کریستالوگرافی را در مورد ریزساختار یک نمونه نشان می دهد. درحال حاضر، تست EBSD در بسیاری از زمینه های کاربردی برای تعیین مشخصات مواد به خصوص در حوزه مواد کریستالی و پلی کریستالی استفاده می شود. انالیز EBSD ، می تواند اطلاعاتی در مورد ساختار، جهت گیری کریستال، فاز یا کرنش در ماده در اختیار ما قرار دهد.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان