دستگاه آنالیز حرارتی DSC

دستگاه DSC

دستگاه DSC با استفاده از تکنیک تحلیل دمایی تفاوت در میزان حرارت مورد نیاز برای افزایش دمای نمونه و مرجع به صورت تابعی از دما را اندازه گیری می کند. اين دستگاه جهت اندازه گيری هر انتقال ساختاری كه در آن گرما مبادله میشود بكار می رود.

تعداد مدل های موجود:

0
مدل های کالا
مدل
معرفی کالا

دستگاه DSC با استفاده از تکنیک تحلیل دمایی تفاوت در میزان حرارت مورد نیاز برای افزایش دمای نمونه و مرجع به صورت تابعی از دما را اندازه گیری می کند. نمونه و مرجع هر دو در محدوده دمایی نزدیکی در سراسر آزمایش حفظ می‌شوند. عموما برنامه دمایی دستگاه DSC به گونه‌ای طراحی می‌شود که نگه دارنده نمونه تغییر دمایش تابع خطی از زمان باشد. دستگاه DSC جهت اندازه گيری دمای ذوب، تخريب Tc ،Tg ،OIT و به طور كلی هر انتقال ساختاری كه در آن گرما مبادله میشود بكار می رود.

آنالیز DSC برای اندازه گیری دمای ذوب، گرمای همجوشی، گرمای نهان ذوب، انرژی واکنش و دمای آن، دمای انتقال شیشه، دمای انتقال فاز بلوری و انرژی، انرژی رسوب گذاری (precipitation energy) و درجه حرارت آن، دمای دناستوریزاسیون (denaturization)، زمان القایی اکسیداسیون و گرمای ویژه یا ظرفیت گرمایی به کار می رود. دستگاه DSC مقدار انرژی جذب شده یا آزاد شده از یک نمونه زمانی که گرم و یا سرد می شود را اندازه گیری می کند. دستگاه DSC اطلاعات کمی و کیفی در رابطه با  فرایندهای endothermic (گرما جذب) و exothermic (حرارت تکاملی ) را ارائه می دهد.

دستگاه آنالیز حرارتی DSC

دستگاه آنالیز حرارتی DSC

کاربرد دستگاه آنالیز حرارتی DSC

دستگاه DSC نقطه گذار شیشه مواد پلیمری را اندازه گیری می کند. همچنین، تعیین نقطه ذوب فلزات با نقطه ذوب پایین توسط دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی DSC نیز امکان پذیر است. اندازه گیری نقطه تبدیل مواد فلزی به وسیله دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی DSC و اندازه گیری ظرفیت گرمایی ویژه مواد جامد (پودر) با دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی DSC از دیگر کاربرد های این دستگاه محسوب می شود. دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی DSC  همچنین قادر به اندازه گیری ظرفیت گرمایی ویژه جامدات و پودرها می باشد.

دستگاه آنالیز حرارتی DSC

دستگاه آنالیز حرارتی DSC

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متنوع ترین خدمات و کالاهای صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان
معرفی تخصصی خدمات و کالاها
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان